Audit, daně a účetnictví Příbram

E
Audit účetnictví
E
Audit čerpání dotací
E
Daňové poradenství
E
Sestavení daňového přiznání do 31. 3. a 30. 6.
E
Účetní poradenství
E
Vedení účetnictví
E
Vedení daňové evidence
E
Zpracování finančních analýz, kalkulací
E
Zpracování rozborů
E
Průběžné kontroly účetnictví

Kontaktujte audit, účetní a daňové poradenství v Příbrami

A + D HELP, spol. s.r.o

Seifertova 525, 261 01 Příbram

Za společnost jednají osoby:

Ing. Naděžda Voborská

auditorka

Ing. Jitka Švandová

auditorka, daňová poradkyně

Dále Vám poradí:

Zuzana Květová

účetní, specializace mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Lukas Vacek

účetní

IČ: 25618610, DIČ: CZ25618610
Firma je vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka C 55270.

Navštivte nás

AUDITORSKÁ ČINNOST

 

Naše auditorská společnost, která je registrována u Komory auditorů České republiky – číslo oprávnění 273

Statutární audit

 

Statutární audit provádíme pro společnosti, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem a pro společnosti, které chtějí auditem svých výsledků prezentovat veřejnosti svou důvěryhodnost. Výstupem je standardní auditorská zpráva s výrokem předepsaným zákonem a dopis adresovaný managementu účetní jednotky o nedostatcích zjištěných auditorem a doporučení auditora k odstranění zjištěných nedostatků.
Audit roční účetní závěrky chápeme jako završení celoroční spolupráce s klientem. Naším cílem je nejenom upozornit klienta na nedostatky v účetnictví a ve vnitřním kontrolním systému, ale i navrhovat jejich případné řešení v podmínkách klienta.

DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

Naše společnost je zapsána v seznamu Komory daňových poradců ČR, jako právnická osoba, která je oprávněna vykonávat daňovém poradenství. Na tuto činnost je společnost ze zákona pojištěna.

Daňové poradenství

Tuto službu využívají naši klienti, kteří si chtějí ověřit svůj názor na daňový problém, popřípadě klienti, kteří chtějí konzultovat daňovou problematiku související s jejich činností. Výstupem je podle složitosti problému ústní vysvětlení nebo písemné stanovisko daňového poradce.

Sestavení daňových přiznání

Tuto činnost provádíme pro klienty, kteří chtějí odborné sestavení daňového přiznání k dani z příjmu nebo DPH i jiným daním a chtějí využít jistoty v podobě ručení daňového poradce za poskytnuté daňové poradenství. V rámci této činnosti můžeme provést daňovou revizi roční účetní závěrky. Klientům sestavujeme zejména
  • daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob
  • daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob
  • daňové přiznání k dani z přidané hodnoty včetně povinných příloh (souhrnné hlášení a výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ & ÚČETNÍ DOHLED

Vedení účetnictví

 

Našim klientům jsme schopni na vysoké profesionální úrovni vést jejich účetní evidenci. Tato činnost podle konkrétních podmínek a požadavků klienta představuje:
  • vedení účetnictví
  • vedení jednoduchého účetnictví (pro účetní jednoty uvedené v §38a zákona o účetnictví)
  • vedení daňové evidence (pro podnikatele – fyzické osoby)
  • zpracování mzdové agendy
  • účetní poradenství

Účetní dohled

Tuto službu nabízíme klientům, které mají svoji účetní nebo více účetních pracovníků, ale chtějí mít zajištěn odborný dohled nad kvalitou práce těchto pracovníků.